• 2014-05-07  / 
  •  2464  / 
  •  4

C# PROGRAMLAMA VİZE SINAVI

1 )Byte veri türünün değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

-127 – 127
0 – 65535
-32768 – 32767
0 - 255
1 - 256


 

2 )string TelNo = "+90 264 3272687";
TelNo = TelNo.Replace("26", "11");
TextBox1.Text = TelNo;
Yukarıdaki program kodu çalıştığında TextBox1’e yazılan değer aşağıdakilerden hangisidir?


+90 26114 327261187
+90 264 3271187
+90 114 3272687
+90 114 3271187
+90 264 3272687 113 ) int z = 0, x = 3, w = 2, q = 0, y=1;
x = ++q + 4;
w *= (3 + 2);
z = y++ + x + w;
MessageBox.Show(z.ToString());
Yukarıdaki program kodu çalıştığında MessageBox’da yazılan değer ne olur?

16
14
18
15
17


 

4 ) int i=0, z = 6, m = 0;
while (i < z)
{
i += 1;
if (i == 4)
break;

if (i >= 1 & i < 4)
m += i * 2;
else if (i >= 4)
m += i * 3;
else
m += i + 4;
}
label1.Text = m.ToString();
Yukarıdaki program kodu çalıştığında label1’a yazılan değer ne olur?


16
12
6
24
39


 

5 )private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{
int i = -3, q = 25;
double K = 2, E = 3;

E += Math.Pow(K, E) + q;
K += Math.Abs(i) * Math.Sqrt(q) + 7;

MessageBox.Show(Aciklama(K, E));
}
private string Aciklama(double k,double e)
{
string DonecekDeger = "";
if (k < 0)
{
DonecekDeger = "0 'dan küçük öğrenci sayısı olmaz";
}
else
{
DonecekDeger = "Kız öğrenci sayısı " + k.ToString() + " – Erkek Öğrencşi Sayısı : " + e.ToString();
}
return DonecekDeger;
}
Yukarıdaki program kodu çalıştığında MessageBox’da yazılan değer ne olur?


Kız öğrenci sayısı 96 – Erkek Öğrencşi Sayısı : 34
Kız öğrenci sayısı 22 – Erkek Öğrencşi Sayısı : 13852
0’dan küçük öğrenci sayısı olmaz
Kız öğrenci sayısı 24 – Erkek Öğrencşi Sayısı : 36
Kız öğrenci sayısı 82 – Erkek Öğrencşi Sayısı : 336 )Aşağıdakilerden hangisi nesneye yönelik programlamanın temel özelliklerindendir?

Soyutlama (Abstraction)
Çok Biçimlilik (Polymorphism)
Paketleme (Encapsulation)
Hepsi
Miras Alma (Inheritance)7 )
string a = "Sakarya Üniversitesi";
string b = " ";
string c = "Adapazarı MYO";
string sonuc = "";
sonuc = string.Concat(a, b, c);

TextBox1.Text = sonuc.Split(' ').Length.ToString();

Yukarıdaki program kodu çalıştığında TextBox1’in içerisine hangi değeri yazar?

3
0
2
1
48 )StringBuilder sb1 = new StringBuilder();
sb1.AppendLine("Sakarya" + " İstanbul" + " Ankara");
sb1.Replace("ar", "");
sb1.Remove(4, 5);

MessageBox.Show(sb1.ToString());

Yukarıdaki program kodu çalıştığında MessageBox!ta hangi değeri yazar?


Sakyanbul Anka
Sakastanbul Anka
Sakartanbul Ankara
Hiçbiri
Sakya İstanbul Anka9 )
DateTime Zaman = DateTime.Now; // "04.04.2012 08:30:00" olarak kabul edeceğiz.
DateTime tarih1 = Zaman.AddDays(Zaman.Hour);
object tarih2 = DateAndTime.DateAdd(Microsoft.VisualBasic.DateInterval.Year, 1, tarih1);
Label1.Text = tarih2.ToString();

Yukarıdaki program kodu çalıştığında Label1’de yazan değer ne olur?


12.04.2013 14:30:00
04.12.2012 14:30:00
04.04.2012 14:30:00
12.04.2012 14:30:00
04.12.2013 14:30:00


10 )Kısa kenarı 5 cm, Uzun Kenarı 7 cm olan bir dikdörtegenin alanı aşağıdaki sınıf kullanılarak txtAlan TextBox’ına nasıl yazdırılır?
public class dikdortgen : object
{
public int en;
public int boy;
public int alan()
{
return en * boy;
}
}

 

Dikdortgen dk = new dikdortgen();

Dk.en=5;

Dk.boy=7;

txtAlan.text=dk.alan().ToString();


  • Etiketler:
  •  

Yorum Yaz

Yorumlar(4)

2015-04-18 15:55:59

semra boz

Ahmet bey vize den kaç puan almıştınız. acaba. bunun kısa sınav ikisi yokmu?

2015-05-05 22:13:03

AHMET AYYILDIZ

2. sınıfın 2. dönem vize soruları ve cevapları

2016-12-12 00:11:12

ayşe korkmaz

10.sorunun cevabı tam olarak nedir hocam

2016-12-12 02:13:18

AHMET AYYILDIZ

ayşe korkmaz Merhaba 10. sorunun cevabı kırmızı yazılı kod.