Teknik İngilizce Ödev

ÖDEV KONUSU:

 

  1. Fill in the gaps below with the given words in the box. One of them is extra.

(Kutu içinde verilen kelimeleri aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara yerleştiriniz. Bir kelime fazla verilmiştir.)

 

   circuit                replicate                 repel                     process                     

 

 
  1. An electronic ______________ is the basic unit of most modern devices.

 

  1. A computer virus can _____________ itself easily.

 

  1. You should know the ___________ of construction.

 

B. Correct the mistakes. There is one mistake in each sentence. (Aşağıda verilen cümlelerde birer hata bulunmaktadır. Düzelterek doğru cümleleri yazınız.)      

      Example; I write a new program yesterday. –  incorrect

                       I wrote a new program yesterday. - correct

  1. The internet used for different purposes nowadays by many people.
  1. We learned English so that we can have a good career.

 

ÖDEV CEVAPLARI

An electronic circuit is the basic unit of most modern devices.

A computer virus can replicate itself easily.

You should know the process of construction.

      Example; I write a new program yesterday. –  incorrect

                       I wrote a new program yesterday. - correct

  1. The internet is used for different purposes nowadays by many people.
  1. We learn English so that we can have a good career.

 

NOT: 100

Ödevi İndir

Ahmet Ayyıldız Kimdir?

Yorum Yaz

Yorumlar (0)