TARİH VİZE SINAVI

1 )Mustafa Kemal Paşa'ya "Gazilik" ve "Mareşallik" rütbesi, hangi savaştan sonra verilmiştir?

 İkinci İnönü Savaşı

Birinci İnönü Zaferi

Büyük Taarruz

Sakarya Savaşı

Çanakkale Savaşı


 

2 )Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir Savaşlarının sonuçlarından biri değildir?

Mustafa Kemal'e üç ay süreyle meclis yetkilerinin verilmesi

Meclis kararıyla Mustafa Kemal'in başkomutan seçilmesi

Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması

Yunan birliklerinin Sakarya'ya kadar ulaşması

Hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınmasının düşünülmesi


 

3 )Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun özelliklerinden biri değildir?

Temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiştir

Olağanüstü bir durumda hazırlanmış kısa ve öz bir anayasadır

Kuvvetler birliği ilkesi kabul edilmiştir

Milletvekilleri seçimle değil atanma ile göreve gelir

Hakimiyet kayıtsız şartsız millete aittir


 

4 ) 5. Lâiklik çalışmalarıyla ilgili olmayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

Eğitimde lâikleşme sürecinin başlaması

Hukuk sisteminin lâikleşmesi

Çağdaş bir Türk toplumunun oluşması

Din ve devlet işlerinin ayrılması

Ordunun siyâsetten ayrılması


 

5 )Kurtuluş Savaşı sürecinde yeni Türk devletinin cephelerdeki başarıları sonunda TBMM Londra Konferansı’na katılmış ve konferansın en önemli sonucu yeni Türk devletinin İtilaf devletleri tarafından tanınması olmuştur.

Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisi ile açıklanabilir?

Askeri başarıları siyasi başarılar izler

Siyasi başarıların kalıcılığı,ekonomik zaferlere bağlıdır

Tam bağımsızlık , ekonomik ve siyasal bağımsızlıkla mümkündür

Hiçbiri

Ekonomik yönden güçlü devletler, askeri ve siyasi yönden de güçlüdür


 

6 )Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın, Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

Saltanatın kaldırılması

Mudanya Anlaşması’nın imzalanması

TBMM Hükümetinin askeri ve siyasi alanda başarılı sonuçlar alması

Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması

Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi


 

7 )Boğazlar bölgesine egemen olmak isteyen İngiltere, TBMM’ye karşı çıkan,

I. Anzavur

II. Kuvva-yı İnzibatiye

III. Milli Aşireti

IV. Pontus Rum

Ayaklanmalarından hangilerini desteklemiştir?       

II-IV           

II-III   

I-III 

III-IV     

I-II


 

8 )Ege Bölgesi’nin Yunanlılara verilmesinden dolayı kırgınlık içinde bulunan ve Milli Mücadeleyi desteklemeleri nedeniyle silahlı bir çatışma yaşanmayan devlet hangisidir?        

Fransa

İngiltere    

İtalya

Yunanistan

Ermenistan


 

9 )Batı Cephesi'nde düzenli ordularının kazandığı ilk zafer, I. İnönü Savaşıdır.

Bu zaferin, aşağıdakilerden hangisine yol açmış olması beklenemez?

 

Düzenli orduya duyulan güvenin artmasına       

Yunan ordusunun komuta kademesinde değişiklikler yaşanmasına

TBMM'nin nüfuzunun artmasına

İtilaf güçlerinin Ankara Hükümeti ile görüşmeler yapmasına

Kuvva-yı Milliye birliklerinin varlığını devam ettirmesine


 

10 )TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan hangisi Kuvva-yı Milliye taraftarı olup da sonradan ayaklananlar arasında yer almaktadır?   

Çapanoğlu Ayaklanması

Milli Aşireti Ayaklanması

Cemil Çeto Ayaklanması

Delibaş Mehmed Ayaklanması

Çerkez Ethem

Ahmet Ayyıldız Kimdir?

Yorumlar (2)

  1. Ali karaca

    Merhaba Ahmet yıldız özellikler matematik 1 , web tasarımı, grafik tasarımı dersleri soru cevapları varmı varsa yardımını rica ederim.

  2. AHMET AYYILDIZ

    NOT:90