ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II KISA SINAV 2

1 )Sevr Antlaşması’nda Boğazların yönetimi ile ilgili hüküm, aşağıdakilerden hangisidir?

ABD’nin Boğazlarda tek otorite olması

Türklere bırakılması

İtilâf devletlerinden oluşan uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilmesi

Sovyet Rusya-Türk ortak yönetimine bırakılması

Başkanı Türk olan bir uluslar arası komisyona verilmesi


 

2 )Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesi’nden sonra toplanan Londra Konferansı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

TBMM’nin haklılığı ve Misâk-ı Millî tüm dünyaya duyurulmuştur.

TBMM’nin hukuki varlığı İtilâf devletleri tarafından ilk kez tanınmıştır.

TBMM İtilaf devletlerinin sunduğu anlaşma şartlarını kabul etmiştir.

İstanbul Hükümeti ile TBMM arasındaki çatışmadan yararlanılmak istenmiştir.

İtilâf devletleri, TBMM aleyhine kamuoyu oluşturmayı hedeflemiştir.


 

3 )Batı Cephesinde gerçekleşen aşağıdaki savaşlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? 

II. İnönü

Kütahya-Eskişehir  

Büyük Taarruz

I. İnönü

Sakarya


 

4 )Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaşılmadan ele geçirilen ve TBMM denetimine bırakılan bölge aşağıdakilerden hangisidir?    

Güneydoğu Anadolu

Doğu Trakya

Batı Anadolu

Batı Trakya

Doğu Anadolu


 

5 )Lozan Antlaşmasında Türk delegelerin başında aşağıdakilerden hangisi bulunmuştur?            

Mustafa Kemal Atatürk

Rauf Orbay

Refet Bele

Kazım Karabekir

İsmet İnönü

Ahmet Ayyıldız Kimdir?

Yorumlar (2)

  1. Sizden Biri :)

    3. Soru Kütahya-Eskişehir olacak. Çünkü batı cephesinde sadece bu savaş kaybedilmiştir.

  2. AHMET AYYILDIZ

    NOT:80