internet programcılığı final sınavı

1 ) PHP’ye göre $a = true; $b=false; $c=true; olması durumunda aşağıdaki mantıksal ifadelerin hangisi TRUE değerini döndürecektir?

($c && !$a) || $b

($c || $b) && $a

($a || $b) && $b

($b && $c) && $a

($b && $a) || !$c


 

2 ) PHP’de Mysqli ile kurulan sunucu bağlantısını kapatmak için kullanılan metot aşağıdakilerden hangisidir?

mysqli::close()

mysqli::end()

mysqli::disconnect()

mysqli::die()

mysqli::stop()


 

3 ) PHP’de form yoluyla gönderilen değerleri almak için kullanılan öntanımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

$_ENV

$_POST

$_REQUEST

$_COOKIE

$_SERVER


 

4) $sayi = 5; olması durumunda aşağıdaki PHP koşul ifadelerinden hangisi doğru (true) sonucunu vermez?

($sayi-2)!=3

($sayi-=3)==2

++$sayi>=6

$sayi>4

$sayi<=5

 


 

5)PHP’de sadece doğru yada yanlış değeri alabilen veri tibi aşağıdakilerden hangisidir?

Resource

Array

Boolen

Float

Null


 

6 )

$s1=1; $s2=3;

echo ($s1+($s2%2)*2+2);

?>

Yukarıdaki PHP kodunun çalışması durumunda üreteceği çıktı aşağıdakilerden hangisidir?

5

2

4

1

3


 

7) INSERT sorgusunun ardından yeni eklenen satırdaki "auto_increment" (otomatik artan sayı) alanın değerini veren Mysqli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

mysqli::autoincrement_id

mysqli::autoinc_id

mysqli::increment_id

mysqli::aincrement_id

mysqli::insert_id


 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi PHP’de bulunan dosya ve klasör kontrol fonksiyonlarından değildir?

is_file()

is_readable()

is_movable()

is_dir()

is_executable()


 

9 )

echo rand(round(pi()),sqrt(70));

?>

Yukarıdaki PHP kodunun çalışması durumunda üreteceği çıktı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

5

8

3

7

2


 

10 ) PHP dilini, HTML ve Javascript dillerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Sözdizimin C diline benziyor olması

İnternet amaçlı geliştirilmiş olması

Ücretsiz bir yazılım olması

Tüm işletim sistemlerinde çalışması

Komutların sunucu tarafında çalıştırılması


 

11 ) PHP’de bir değişkenin tipini (değeri değil) almak için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

print_r()

gettype()

getval()

var_dump()

is_null()


 

12 ) PHP içerisinden e-posta göndermek için kullanılan mail() fonksiyonunun basit yapısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

mail(konu, mesaj, kime, başlıklar);

mail(başlıklar, konu, mesaj, kime);

mail(kime, mesaj, konu, başlıklar);

mail(kime, konu, mesaj, başlıklar);

mail(başlıklar, kime, konu, mesaj);


 

13 )

$str = "Sınav olmak için güzel bir gün";

$var = explode(" ",$str);

echo count($var);

?>

Yukarıdaki PHP kodunun çalışması durumunda yapacağı işlemin sözlü ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Verilen cümlenin harf sayısını yazar

Verilen cümlenin kelime sayısını yazar

Verilen cümlenin son kelimesini yazar

Verilen cümlenin ilk kelimesini yazar

Hiçbiri


 

14) “kullanım şekli “include()” ifadesi ile aynıdır,fakat ……….. ifadesi ile çağrılan dosya bulunamıyorsa PHP hata verir ve ana script yorumlama işlemini durdurur.”

Noktalı yere gelmesi gereken PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Load()

Require()

İnsert()

İnclude_once

Cail()


 

15) PHP’nin konfigürasyon bilgileri barındıran ayar dosyası aşağıdakilerden hangisidir?

Phpinfo.php

Php.conf

Php.cfg

Php.inc

Php.ini


 

16)

$a = 4;

$b+=2;

$a=($c=2)*$b;

Echo $a;

?>

Yukarıdaki PHP kodunun çalışması durumunda üreteceği çıktı aşağıdakilerden hangisidir?

-1

2

1

0

-2


 

17) PHP sözdiziminde yer alan noktalı virgül(;) işareti aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Düngü ifadesinden sonra mutlaka kullanılmalıdır.

Yorumlayıcının komutun bittiğini anlamasını sağlar

İki PHP komutunu birbirinden ayırmaya yarar

C dilinin sözdizim yapısından gelmiştir

Sonlandırma etiketinden önce kullanılmayabilir


 

18)

$a = 2; $b=6;

$a*=3;

İf ($a > b) $durum=1;

Elseif($a<$b)$durum=2;

Elseif($b>$a)$durum=3;

Elseif($b<$a)$durum=4;

Else $durum=5;

Echo $durum;

?>

Yukarıdaki PHP konun çalışması sonucunda oluşacak çıktı aşağıdakilerden hangisidir?

5

4

1

3

2


 

19)

$ford=”fiesta”;

$model=”ford”;

$Fiesta=”festival”;

$arac=”model”;

Echo $$$arac;

?>

Yukarıdaki PHP konunun çalışması durumdanda üreteceği çıktı aşağıdakilerden hangisidir?

Fiesta

Ford

Festival

Arac

Model


 

20)Bir dizin içerisindeki bilgileri okumak için kullanılan PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

readdir()

opendir()

touch()

chdir()

etcwd()


 

21 ) Aşağıdakilerden hangisi PHP’de kullanılan karşılaştırma operatörlerine doğru bir örnektir?

$a <> $b

$a >> $b

$a && $b

$a % $b

$a / $b


 

22) aşağıdakilerden hangisi PHP’de yer alan foreach döngüsünde kullanılacak şart ifadesi için doğru bir örnektir?

Foreach($i=1;$i<=10;$i++)

Foreach($dongu<=54)

Foreach($sayac=0;;$sayac++)

Foreach($urunler as $ad)

Foreach(;;){


 

23)MySQL üzerinde "ornek" adında yeni bir veritabanı oluşturmak için kullanılacak SQL komutu aşağıdakilerden hangisidir?

database create ornek;

database new ornek;

new ornek database;

create database ornek;

new database ornek;


 

24 )

$dizi = array ( "Ahmet MERT"=>34, "Yesim

GÜNDÜZ"=>29, "Can TÜRKMEN"=>31,

"Leyla DEMİR"=>32 );

ksort ($dizi);

print_r ($dizi);

?>

Yukarıdaki PHP kodunda bir firmanın çalışanları ve yaşları dizi şeklinde tanımlanmıştır. Bu kodun çalışması durumunda yapacağı işlemin sözlü ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Dizi, yaşa göre ters sıralanır

Dizi, tanım sırasına göre ters sıralanır

Dizi, ada göre ters sıralanır

Dizi, ada göre düz sıralanır

Dizi, yaşa göre düz sıralanır

 


 

25)PHP'de cookie oluştururken aşağıdaki özelliklerden hangisi parametre olarak kullanılmaz?

Cookie Domaini

Cookie Bitiş Zamanı

Cookie Değeri

Cookie Adı

Cookie Dosyası

Ahmet Ayyıldız Kimdir?

Yorumlar (12)

 1. AHMET AYYILDIZ

  Her Zaman Birileri Vardır.

 2. 829912

  Evde kimse yok mu? :)

 3. AHMET AYYILDIZ

  internet programcılığı II souları

 4. Hakan

  Merhaba bu internet programcılığı II şuan ki wep programlama II mi oluyor ?

 5. ömer

  internet programcılığı II souları bunlar. internet prog. 1 de html işleniyor, internet prog. 2 de php işleniyor. bunu bilmeyen sınava girmesin zaten.

 6. aygün bayezit

  teşekkür edrim bana cok yardımcı oldu bu sorular..

 7. AHMET AYYILDIZ

  Başka final soruları yoktur sınavda sorun olduğu için final sınavı internet üzerinden yapıldı.

 8. Seda

  Ahmet Bey diğer derslerin final soruları varmı?

 9. Seda

  Merhaba, Final soruları her yıl değişebiliyor mu yoksa aynı mı oluyor bilginiz var mı? Teşekkürler

 10. Hülya

  aslında internet programcılığı 1 mi yoksa İnternet programcılığı 2 mi onu sormak istemiştim

 11. Ahmet AYYILDIZ

  2. Sınıf final soruları.

 12. Hülya

  Merhaba, bişey sorucaktım bu internet programcılığı 1 final sorularımı 2 mi?