2021-01-24

Dugan Enerji

Yüksek gerilimli elektrik donanımının test, bakım, montaj ve devreye alma işlerinde çözüm ortağınız; DUGAN ENERJİ.
 
Firmamız iletim ve dağıtım sistemindeki, generator, trafo ve teçhizatının testlerini, bakımını, montajını ve devreye alma işlerini başarıyla yürütmektedir.
 
FAALİYETLERİMİZ 
İzolasyon yağı testleri (fiziksel, kimyasal ve elektriksel)
Gaz analizi ve arıza yorumu 
Bakım ve onarım işleri
Yedek malzeme temini
Koruma ve kontrol röle testleri
Montaj, test ve devreye alma işleri
Topraklama direnci ölçümü ve kurulumu
Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
Eğitim hizmetleri
 
 
Fabrika, İşletme ve Otoprodüktör Santrallerinin yüksek gerilim (Y.G.) sistemlerinde kullanılan Generatör, Transformatör ve her türlü elektrik donanımı, işletmeye alınmadan önce ve işletme sırasında belli periyotlarla mutlaka test ve kontrol edilmelidir. Böylece küçük boyutlu olaylar, çok ciddi arızalara henüz dönüşmeden gerekli önlemler zamanında alınabilir. Aynı zamanda, arızanın neden olacağı plansız elektrik kesintilerinin, sisteme verdiği hasarların, zaman kaybının ve ekonomik zararların en düşük düzeyde kalması sağlanır. 
 
Ayrıca; kumanda ve koruma sistemlerinde gerekli kontrollerin ve ayarların yapılması oldukça önemlidir. Topraklama sisteminde, ölçümlerin ve kontrollerin zamanında yapılması işletme ve iş güvenliği açısından da çok yararlı olacaktır.
 
Test ve kontroller, standartların öngördüğü yöntemlerle firmamızca yapılmakta ve yorumlanmaktadır. Eğer ölçüm sonuçları normal limitlerin dışında çıkmışsa,  olası arıza ve olumsuzluklar belirlenerek çözüm önerileri bir rapor halinde sunulmaktadır.
 
Yukarıda başlıklar halinde verilen testler, kontroller ve hizmetler, firmamız tarafından konusunda uzman ve deneyimli elemanlarca yapılmaktadır.
 
Firmamızın faaliyetlerini bilgi ve ilginize sunar, her türlü teklif ve önerilerinizi bekleriz.