C# PROGRAMLAMA VİZE SINAVI

1 )Byte veri türünün değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

-127 – 127
0 – 65535
-32768 – 32767
0 - 255
1 - 256


 

2 )string TelNo = "+90 264 3272687";
TelNo = TelNo.Replace("26", "11");
TextBox1.Text = TelNo;
Yukarıdaki program kodu çalıştığında TextBox1’e yazılan değer aşağıdakilerden hangisidir?


+90 26114 327261187
+90 264 3271187
+90 114 3272687
+90 114 3271187
+90 264 3272687 11



3 ) int z = 0, x = 3, w = 2, q = 0, y=1;
x = ++q + 4;
w *= (3 + 2);
z = y++ + x + w;
MessageBox.Show(z.ToString());
Yukarıdaki program kodu çalıştığında MessageBox’da yazılan değer ne olur?

16
14
18
15
17


 

4 ) int i=0, z = 6, m = 0;
while (i < z)
{
i += 1;
if (i == 4)
break;

if (i >= 1 & i < 4)
m += i * 2;
else if (i >= 4)
m += i * 3;
else
m += i + 4;
}
label1.Text = m.ToString();
Yukarıdaki program kodu çalıştığında label1’a yazılan değer ne olur?


16
12
6
24
39


 

5 )private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{
int i = -3, q = 25;
double K = 2, E = 3;

E += Math.Pow(K, E) + q;
K += Math.Abs(i) * Math.Sqrt(q) + 7;

MessageBox.Show(Aciklama(K, E));
}
private string Aciklama(double k,double e)
{
string DonecekDeger = "";
if (k < 0)
{
DonecekDeger = "0 'dan küçük öğrenci sayısı olmaz";
}
else
{
DonecekDeger = "Kız öğrenci sayısı " + k.ToString() + " – Erkek Öğrencşi Sayısı : " + e.ToString();
}
return DonecekDeger;
}
Yukarıdaki program kodu çalıştığında MessageBox’da yazılan değer ne olur?


Kız öğrenci sayısı 96 – Erkek Öğrencşi Sayısı : 34
Kız öğrenci sayısı 22 – Erkek Öğrencşi Sayısı : 13852
0’dan küçük öğrenci sayısı olmaz
Kız öğrenci sayısı 24 – Erkek Öğrencşi Sayısı : 36
Kız öğrenci sayısı 82 – Erkek Öğrencşi Sayısı : 33



6 )Aşağıdakilerden hangisi nesneye yönelik programlamanın temel özelliklerindendir?

Soyutlama (Abstraction)
Çok Biçimlilik (Polymorphism)
Paketleme (Encapsulation)
Hepsi
Miras Alma (Inheritance)



7 )
string a = "Sakarya Üniversitesi";
string b = " ";
string c = "Adapazarı MYO";
string sonuc = "";
sonuc = string.Concat(a, b, c);

TextBox1.Text = sonuc.Split(' ').Length.ToString();

Yukarıdaki program kodu çalıştığında TextBox1’in içerisine hangi değeri yazar?

3
0
2
1
4



8 )StringBuilder sb1 = new StringBuilder();
sb1.AppendLine("Sakarya" + " İstanbul" + " Ankara");
sb1.Replace("ar", "");
sb1.Remove(4, 5);

MessageBox.Show(sb1.ToString());

Yukarıdaki program kodu çalıştığında MessageBox!ta hangi değeri yazar?


Sakyanbul Anka
Sakastanbul Anka
Sakartanbul Ankara
Hiçbiri
Sakya İstanbul Anka



9 )
DateTime Zaman = DateTime.Now; // "04.04.2012 08:30:00" olarak kabul edeceğiz.
DateTime tarih1 = Zaman.AddDays(Zaman.Hour);
object tarih2 = DateAndTime.DateAdd(Microsoft.VisualBasic.DateInterval.Year, 1, tarih1);
Label1.Text = tarih2.ToString();

Yukarıdaki program kodu çalıştığında Label1’de yazan değer ne olur?


12.04.2013 14:30:00
04.12.2012 14:30:00
04.04.2012 14:30:00
12.04.2012 14:30:00
04.12.2013 14:30:00


10 )Kısa kenarı 5 cm, Uzun Kenarı 7 cm olan bir dikdörtegenin alanı aşağıdaki sınıf kullanılarak txtAlan TextBox’ına nasıl yazdırılır?
public class dikdortgen : object
{
public int en;
public int boy;
public int alan()
{
return en * boy;
}
}

 

Dikdortgen dk = new dikdortgen();

Dk.en=5;

Dk.boy=7;

txtAlan.text=dk.alan().ToString();

Ahmet Ayyıldız Kimdir?

Yorumlar (4)

 1. AHMET AYYILDIZ

  ayşe korkmaz Merhaba 10. sorunun cevabı kırmızı yazılı kod.

 2. ayşe korkmaz

  10.sorunun cevabı tam olarak nedir hocam

 3. AHMET AYYILDIZ

  2. sınıfın 2. dönem vize soruları ve cevapları

 4. semra boz

  Ahmet bey vize den kaç puan almıştınız. acaba. bunun kısa sınav ikisi yokmu?