SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KISA SINAV 1

1 )  Aşağıdakilerden hangisi hukukunun ilgilendiği konulardan değildir?


İş mücadelesi
Sendikalar
Rekabetin korunması
Toplu iş sözleşmesi
Hizmet sözleşmesi


 

2 )  Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun özelliklerinden birisi değildir?


Kuralları genellikle nisbî emredicidir.
Özel hukuk dalıdır.
İşçi lehine yorum ilkesi geçerlidir.
Karma hukuk dalıdır.
İşçinin korunması ön plandadır.


 

3 )  Aşağıdaki ifadelerden hangisinin nisbî emredici hukuk kuralını tanımladığı söylenebilir?

Aksinin hem işçi hem işverenin lehine ise yapılması mümkün olan hukuk kurallarıdır
Aksi işçi lehine ise yapılması mümkün olan hukuk kurallarıdır
Aksi işveren lehine ise yapılması mümkün olan hukuk kurallarıdır.
Aksinin yapılması mümkün olmayan hukuk kurallarıdır.
Taraflar arasındaki hukukî ilişkinin yorumlanmasına yardımcı olan hukuk kurallarıdır.


 

4 )  İş hukukunun yer bakımından uygulama alanı olan işyerini oluşturan unsurlar tam olarak aşağıdaki şıklardan hangisinde sıralanmıştır?


Sadece asıl işin yapıldığı yer ve nitelik ve yönetim bakımından asıl işin yapıldığı yere bağlı olan yerlerden
Asıl işin yapıldığı yer, nitelik ve yönetim bakımından asıl işin yapıldığı yere bağlı olan yerler, eklentiler ve araçlardan
Sadece asıl işin yapıldığı yer, nitelik ve yönetim bakımından asıl işin yapıldığı yere bağlı olan yerlerden ve eklentilerden
Sadece asıl işin yapıldığı yer ve eklentilerden
Sadece asıl işin yapıldığı yerden


 

5 )  İşverenin asıl mal veya hizmetin üretimini yaptığı yere ne ad verilir?


Asıl işyeri
Bağlı yerler
Eklenti
Araçlar
İşletme

Ahmet Ayyıldız Kimdir?

Yorumlar (2)

  1. AHMET AYYILDIZ

    NOT:80

  2. Erdinç Doğu

    Merhabalar. Sakarya üniversitesi İş ve sosyal güvenlik hukuku ara sınav kısa 2 ninde soruları varsa paylaşırmısınız